Avrupa Birliği Balık Avı Limitlerini Belirledi

Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nde yapılan görüşmeler sonrasında, 2017 yılı için Atlantik, Kuzey Denizi ve Karadeniz’deki balık avı limitleri hakkında bir anlaşmaya varıldı. AB’nin yeniden düzenlenen Ortak Balıkçılık Politikası’nın (Common Fisheries Policy – CEF) ana hedeflerinden biri, stokların en geç 2020 yılına kadar maksimum sürdürülebilir verime (Maximum Sustainable Yield - MSY) karşılık gelen bir seviyede avlanmasını sağlamak.

Balık avının MSY seviyesinde yapılması, balık stoklarını sağlıklı tutuyor ve denizlerden en yüksek oranda balık avlanmasını mümkün kılıyor. 2009 yılında sadece 5 stok, MSY seviyelerinde Yıllık Avlanabilir Limitlere (Total Allowable Catches – TACs) sahipti. Bahse konu anlaşama ile 44 stok MSY seviyelerine getirilecek. Kanıtlar gösteriyor ki, etkili koruma politikaları ve ekonomik kârlılık birbirini destekliyor. AB filosunun ekonomik performansı, 2008 yılındaki zarar eden pozisyonundan çıkarak geçtiğimiz 3 yılda yüksek net kazançlar getirdi ve dikkate değer şekilde arttı. Artan karlılık büyük oranda, sürdürülebilir şekilde avlanan stokların miktarındaki artışa dayanıyor. MSY’ye ne kadar hızlı geçiş olursa, uzun vadeli fayda o kadar fazla olacaktır.

 

Kaynak: Deniz Haber http://www.denizhaber.com.tr/avrupa-birligi-balik-avi-limitlerini-belirledi-haber-72430.htm

HABERLER