Balıkçı Takası

BALIKÇI TAKASINDA TOPLANIYORUZ!

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA tarafından hazırlanan “Balıkçı Takasında Toplanıyoruz” programı, gönüllü adaylarını deniz üzerinde balıkçı takalarına götürüyor.

TURMEPA’nın üniversitelerde ve özel sektör kurumlarında oluşturduğu gönüllü yapılanmaları olan Deniz Elçileri Topluluklarına katılmak isteyen gönüllüler balıkçı takasında toplanıyor. Kurumlar ya kendi Deniz Elçileri Topluluğunu kuruyor, ya da bir üniversitenin Deniz Elçileri Topluluğu kurmasına destek sağlıyor. İstanbul Boğazı’nda oryantasyon alanı olarak seçilen balıkçı takalarında TURMEPA eğitmenleri, kaptan, tayfa ve gönüllü dalgıçlar eşliğinde aday topluluk gönüllülerine TURMEPA oryantasyonu veriliyor.

Programın Temel Amaçları:

  • Ülkemiz 8333 km kıyı şeridi nezdinde deniz-kıyı ekosistemi gerçeği ile hedef kitlemizi tanıştırmak,
  • Kirletene kirletmemeyi öğretmek ve denizleri korumayı ekip olarak ilke edindirmek,
  • Topluluk adaylarına TURMEPA vizyon ve misyonunu benimsetmektir.

Programın Hedefleri:

  • Kurulan topluluğun Deniz Elçileri Topluluğu Kılavuzu eşliğinde faaliyetlerine başlamasını sağlamak,
  • Her bir katılımcının çalıştığı kurumda kıyı ve deniz ekosistemi savunucusu olmasını sağlamak,
  • Kurum bünyesinde sürdürülebilir gönüllülüğün yaygınlaşmasıdır.

Kendi kurumunuzda Deniz Elçileri Topluluğu kurmak mı istiyorsunuz? Ya da gençlere destek olarak üniversitelerde TURMEPA Deniz Elçileri Topluluklarını sahiplenmek mi istiyorsunuz? O halde Balıkçı Takasında Toplanıyoruz Programı ile daha yakından tanışın!

Daha detaylı bilgi için gonulluyum@turmepa.org.tr adresine mail atabilirsiniz.

Denizler Yaşasın Diye!