Clean up the Med "Akdenizi Temiz Tutalım" - (2012)

Clean up the Med "Akdenizi Temiz Tutalım" - (2012)

TURMEPA gönüllüleri, 26 Mayıs Cumartesi günü eşzamanlı olarak birçok ilde kıyı temizliği gerçekleştirdi. “Akdeniz’i Temiz Tutalım” (Clean Up The Med) kampanyası çerçevesinde Türkiye dahil tüm Akdeniz ülkelerindeki çevre odaklı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle, kıyılarımız eşzamanlı olarak temizlendi.

Akdeniz’e kıyısı olan toplam 21 ülkede gerçekleştirilen Akdeniz’i Temiz Tutalım - Clean Up The MED Kampanyası’nın Türkiye ayağında lider sivil toplum kuruluşu (STK) olan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA 26 Mayıs’ta kıyıları temizlemek için harekete geçti.

Bu yıl İstanbul, Kocaeli, Fethiye, Göcek, İzmir, Bursa kıyılarına odaklanan TURMEPA, etkinliğin İstanbul ayağında Caddebostan sahilinde tüm gönüllüleri ile beraber kıyı temizliği gerçekleştirdi. 50’ye yakın gönüllünün katıldığı kıyı temizliği etkinliğinde 1 saat içinde, 9 kg plastik, 3 kg metal, 3 kg kağıt parçası, 7 kg cam, 160 kg çöple karışık yosun, 80 kg ayrıştırılmamış çöp ve 1000’in üzerinde sigara izmariti toplandı. Dünya istatistiklerinde olduğu gibi, İstanbul’da da toplanan atıkların büyük bir yüzdesini plastiklerin oluşturduğu gözlendi. Derneğin Çevre Mühendisi Aslin Karanfil toplanılan atıklar üzerine çevre gönüllülerini bilgilendirdi. Aslin Karanfil, “Günümüzde çokça kullanılan plastikler 400 yılı aşkın süre doğada kalıyor ve geçen süre boyunca parçalara ayrılarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Mikro-plastikler ayrıca deniz canlılarının vücutlarında birikerek, insanlar tarafından tüketilen midye, balık gibi deniz canlıları aracılığı ile vücudumuza giriyor“ dedi.

“Akdeniz’i Temiz Tutalım” kampanyası, Dünya için ekolojik miras olarak görülen Akdeniz’in korunması için UNEP tarafından desteklenen İtalyan Çevre Koruma Örgütü Legambiente öncülüğünde tüm Akdeniz ülkelerindeki çevre sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle her yıl düzenlenmakte ve gönüllü yerel halkı, yerel yönetimleri, yerel STK’ları, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Neden Akdeniz?

21 ülkenin kıyılarını paylaştığı ve dünya için ekolojik bir miras olarak görülen Akdeniz, dünya denizlerinin yüzde 1’ini oluşturmakta. Kıyılarındaki ülkelerde dünya nüfusunun yüzde 7’si yani toplam 425 milyon kişi yaşayan Akdeniz’de, kıyı şeridinde oturanların sayısı 150 milyonu geçiyor. Aynı zamanda suda yaşayan canlı türlerinin yüzde 7,5’ini barındıran Akdeniz’de, dünyanın başka bölgelerinden çok daha fazla sayıda kıyı ve deniz bitkisi türü ise yok olmuş durumda.

Ayrıca yılda yaklaşık 200 milyon turist Akdeniz kıyılarında tatilini geçiriyor. Turizm bölgenin en büyük gelir kaynağı durumunda ve kıyı şeridindeki ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılası’na (GSMH) ortalama yüzde 22 oranında katkıda bulunuyor. Ancak bununla birlikte, her yıl Akdeniz’i ziyaret eden 100 milyon kişinin ürettiği çöplerin yüzde 80’i arıtılmadan denize atılmakta. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre ise Akdeniz’deki deniz kabuklularının yüzde 93’ü maksimum değerden daha fazla dışkı bakterisi içermektedir.