Clean up the Med "Akdenizi Temiz Tutalım" - (2014)

Clean up the Med "Akdenizi Temiz Tutalım" - (2014)

TURMEPA kıyılara akın etti. TURMEPA gönüllüleri, Mayıs ayı boyunca birçok ilde kıyı temizliği ve etkinlikler gerçekleştirdi. “Akdeniz’i Temiz Tutalım”(Clean Up The Med) kampanyası çerçevesinde Türkiye dahil tüm Akdeniz ülkelerindeki çevre odaklı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle, kıyılarımız eşzamanlı olarak temizlendi.

Akdeniz’e kıyısı olan toplam 21 ülkede gerçekleştirilen Akdeniz’i Temiz Tutalım - Clean Up The MED Kampanyası’nın Türkiye ayağında lider sivil toplum kuruluşu olan Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA Mayıs’ta kıyıları temizlemek için harekete geçti. Bu yıl Samsun, Çanakkale,Bodrum, İzmir, Zonguldak, Fethiye ve İstanbul kıyılarına odaklanan TURMEPA, etkinliğin İstanbul ayağını 25 Mayıs’ta Burgazada’da çoğunluğu Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gönüllüleri ile beraber kıyı temizliği gerçekleştirdi. 80’e yakın gönüllünün katıldığı kıyı temizliği etkinliğinde 1 saat içinde, 65 kg plastik, 22 kg metal, 23 kg ayrıştırılmamış çöp toplandı. Toplanan atıklar arasında koltuk minderleri, telefon şarj aletleri, bira şişeleri, şırınga, nikah şekeri, korniş parçaları, motor yağı kutusu, kışlık mont ve oksijen tüpü gibi ilginç çöpler de vardı. Dünya istatistiklerinde olduğu gibi, İstanbul’da da toplanan atıkların büyük bir yüzdesini plastiklerin oluşturduğu gözlendi. Derneğin Yüksek Çevre Mühendisi Aslin Karanfil toplanılan atıklar üzerine çevre gönüllülerini bilgilendirdi. Aslin Karanfil, “Günümüzde çokça kullanılan plastikler 400 yılı aşkın süre doğada kalıyor ve geçen süre boyunca parçalara ayrılarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Mikro-plastikler ayrıca deniz canlılarının vücutlarında birikerek, insanlar tarafından tüketilen midye, balık gibi deniz canlıları aracılığı ile vücudumuza giriyor.” dedi. Ayrıca toplanan atıkların büyük bir bölümünün geri dönüştürülebilir değerlere sahip olduğunu ve hanelerde kaynağında ayrıştırılması ve yetkililer tarafından toplanması halinde ekonomiye olumlu katkı sağ nitelikte olduğunu belirtti.

Clean Up The Med çerçevesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen kıyı temizleme etkinliklerinde 900’e yakın gönüllü katıldı. “Akdeniz’i Temiz Tutalım” kampanyası, Dünya için ekolojik miras olarak görülen Akdeniz’in korunması için UNEP tarafından desteklenen İtalyan Çevre Koruma Örgütü Legambiente öncülüğünde tüm Akdeniz ülkelerindeki çevre sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle her yıl düzenlenmakte ve gönüllü yerel halkı, yerel yönetimleri, yerel STK’ları, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Neden Akdeniz?

21 ülkenin kıyılarını paylaştığı ve dünya için ekolojik bir miras olarak görülen Akdeniz, dünya denizlerinin yüzde 1’ini oluşturmakta. Kıyılarındaki ülkelerde dünya nüfusunun yüzde 7’si yani toplam 425 milyon kişi yaşayan Akdeniz’de, kıyı şeridinde oturanların sayısı 150 milyonu geçiyor. Aynı zamanda suda yaşayan canlı türlerinin yüzde 7,5’ini barındıran Akdeniz’de, dünyanın başka bölgelerinden çok daha fazla sayıda kıyı ve deniz bitkisi türü ise yok olmuş durumda.

Ayrıca yılda yaklaşık 200 milyon turist Akdeniz kıyılarında tatilini geçiriyor. Turizm bölgenin en büyük gelir kaynağı durumunda ve kıyı şeridindeki ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılası’na (GSMH) ortalama yüzde 22 oranında katkıda bulunuyor. Ancak bununla birlikte, her yıl Akdeniz’i ziyaret eden 100 milyon kişinin ürettiği çöplerin yüzde 80’i arıtılmadan denize atılmakta. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre ise Akdeniz’deki deniz kabuklularının yüzde 93’ü maksimum değerden daha fazla dışkı bakterisi içermektedir.