Eğitim Projeleri

SINIRSIZ MAVİ (www.sinirsizmavi.com)

Amacı:
12 yıllık kademeli zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilere seviyelerine uygun olarak insan ve deniz ilişkisinin sürdürülebilir olmasını öğretmek, su ve deniz kirliliği ile kirliliğin önlenmesi konusunda bilinçlenmelerini ve duyarlılık kazanmalarını sağlamaktır.

Eğitim Konuları:
Denizin yaşam içindeki önemi,
Denizsel biyolojik çeşitlilik,
Deniz kirliliğinin nedenleri,
Çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve eylem planları.

Hedef Grup:
MEB’e bağlı temel eğitim, orta öğretim ve dengi okullardaki öğrenci, öğretmen ve diğer görevliler eğitimin hedef grubunu oluşturmaktadır. 

Eğitim materyalleri için tıklayınız!

DENİZ EĞİTİM ATÖLYELERİ 

Amacı:
12 yıllık kademeli zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilere seviyelerine uygun olarak suyun ve denizlerin önemi, kirliliği, kirlilikten korunması ve denizlerdeki yaşam alanlarıyla ilgili farkındalık  oluşturmak   ve  buna bağlı  olarak  denizi  sevme  ve  koruma  duygusu  kazandırmaktır. 

Eğitim Konuları:
Atıkların gözlemlenmesi ve deniz yaşamına etkileri,
Deniz canlılarının önemi,
Suyun önemi, su döngüsünde denizin önemi,
Uygulamalı çevre deneyleri.

Hedef Grup:
MEB’e bağlı temel eğitim, orta öğretim ve dengi okullardaki öğrenci, öğretmen ve diğer görevliler eğitimin hedef grubunu oluşturmaktadır.

Eğitim materyalleri için tıklayınız!

MAVİ KUŞAK HAREKETİ PROJESİ İSTANBUL BOĞAZI - www.mavikusakhareketi.com

Amacı: “Mavi Kuşak Hareketi-İstanbul Boğazı” Projesi, TURMEPA tarafından,  MITSUI &CO  desteğiyle ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü  işbirliğiyle,  Ekim 2013-Aralık 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Projeyle İstanbul Boğazı’ndaki kirliliğe ve ekosistemin karşılaştığı tehditlere dikkat çekerek, eğitim faaliyetleri aracılığıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları  yürütülmüştür. Kağıt üzerinde tamamlanan projenin eğitimleri sürdürülebilirlik esasına uygun olarak halen daha devam etmektedir.

Eğitim Konuları:
İstanbul Boğazı’nın özellikleri
Biyoçeşitlilik
Balık türleri
Nesli tehlike altındaki türler
Atıkların yarattığı sorunlar

Hedef Grup:
MEB’e bağlı temel eğitim, orta öğretim ve dengi okullardaki öğrenci, öğretmen ve diğer görevliler eğitimin hedef grubunu oluşturmaktadır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri başkanlığında, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Marmara Belediyeler Birliği desteğiyle sınıflara göre 3 farklı eğitim seti oluşturuldu. Projenin her aşamasında özel gereksinimli -işitme engelli- bireyler içinde donanımlı olarak yapılandırıldı. Buna göre ;

 i. Öğretmen El Kitabı ve CD’si

 ii. Eğitim Sunumları

     · 1-4. Sınıf / Çizgi Video anlatım  

     · 5-8. Sınıf  Video anlatım

     · 9-12. Sınıf Video anlatım

iii. Fotoğraf ve Görsel Materyaller

KARADENİZ HAVZASI EĞİTİM PROGRAMI (Ekosistem Bilinçlendirme Çalışmaları HOT BLACK SEA – Sıcak Noktaların Bütünleşik Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi)

Amacı:
Avrupa Birliği’nin desteklediği ve hibe verdiği TÜBİTAK – Marmara Araştırma Merkezi’nin hazırladığı “HOT BLACK SEA – Sıcak Noktaların Bütünleşik Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi”nin eğitim alanındaki paydaşı TURMEPA olmuştur. Bu önemli proje için Karadeniz’de yoğun kirlilik ile karşı karşıya kalan nehirler üzerinde 50 sıcak nokta belirlenmiştir. Projenin adı da buradan gelmektedir. Kirliliği önlemek ve yönetmek için yerel ve ulusal çapta çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu proje, bu hedefe ulaşmak için gerekli araçları oluşturarak, Karadeniz ekosistemini korumaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Eğitim Konuları:
Projenin eğitim alanındaki paydaşı TURMEPA olmuştur. Eğitimlerin metot ve içeriklerinin hazırlanması için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yapılmıştır. Eğitim programının ana hedefi, gençlerimizin karasal kaynaklı kirlilik sebebiyle denizlerimizde ve kıyı bölgelerimizde ortaya çıkan tehlikelerin bilincine “Ekosistem Bilinçlendirme Programı” sayesinde ulaşmaları sağlanmıştır.

Hedef Grup:
Ortaöğretim, lise ve dengi okullarında okuyan öğrenciler.

Eğitim materyalleri için tıklayınız.

 

ERGENE PROJESİ - "ENTEGRE ARAZİ KULLANIMI YÖNETİM MODELİ PROJESİ” EKOSİSTEM EĞİTİM PROGRAMI - www.e-blacksea.com

Amacı:
TURMEPA, Hayrabolu Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi, Karadeniz Havzası üzerinde ortaklaşa hazırlamış olduğu “Entegre Arazi Kullanımı Yönetim Modeli Projesi” ni 2013 yılı Mayıs ayında açıklanan  ve onaylanan Avrupa Birliği Hibe Projesi desteği ile hayata geçirmiştir. 2 yıl süren  Proje ile Ergene Havzası üzerinde delta ve lagün gibi kıyı alanları ile bu alanlara ait sulak alanlar için bir entegre arazi kullanımı yönetim modeli oluşturulmuştur (Integrated Land –use Management Modelling of Black Sea Estuaries).

Eğitim Konuları:
Ekosistem ve  ekosistem bileşenleri nelerdir? Havza nedir? Ergene Havzası ve özellikleri nelerdir? Ergene Havzası’nı kirleten sebepler nelerdir? Ergene Havzası’nı korumak için neler yapmalıyız?

Hedef Grup:
Orta Öğretim ve yetişkinler, yerel üniversiteler, araştırma kurumlarında görevli akademisyen, araştırmacı ve uzmanlar.

 

ÇANAKKALE DENİZ AŞIKLARI PROJESİ - www.canakkaledenizasiklari.com

Amacı:
Çanakkale’de Türk Boğazlar Sistemi’nin önemini anlatan ve Çanakkale Boğazı içerisindeki biyolojik çeşitliliğin korunması için yetişkinler ve üniversite öğrencileriyle bilinçlendirme çalışmalarını kapsayan bir eğitim projesidir.

Eğitim Konuları:
Türk Boğazlar Sistemi ve Çanakkale ekosisteminin günümüzdeki durumu ile ilgili insanları aydınlatmak, yasak, yanlış ve aşırı avlanmanın insan yaşamına yapacağı olumsuz etkilere dikkat çekmek,  atıkların doğru ve etkili bir şekilde ayrıştırılma yollarını öğretmek, temiz ve hijyenik bir deniz ve kıyı şeridinin turizm sektörüne getireceği olumlu etkileri göstermek gibi konuları kapsamaktadır. Bölgedeki eğitim döngüsü, öncelikli olarak Çanakkale’deki ilçelere projeyi tanıtmak, görseller sergileyerek ilgi toplamak ve bilinirlik oluşturmakla başlayacaktır. Eğitimler ise toplu olarak değil, iş yerlerine ve hedef kitle mekanlarına gidilerek verilmiştir. 

Hedef Grup:
Balıkçılar, kaptanlar, turizmciler, üniversite öğrencileri, yerel halk.

SUALTI ATIK SERGİSİ

2010 yılında kapılarını açan Türkiye’nin İlk Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi; çocukların, genç ve yetişkinlerin, denizlerde kirliliğe neden olan atıkları gözlemlemesini ve kirliliğin deniz yaşamına etkileri konusunda farkındalığın artmasını sağlamaktadır. Denizden çıkarılan atıklarla oluşturulan sergi, ülkemizde yaşanılan ve çoğumuzun farkında olmadığı büyük bir çevre felaketinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.

Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ni gezen binlerce çocuk, eğlenerek hem denizdeki doğal yaşam hakkında bilgi edinmekte hem de denizlerimizin neden korunması gerektiğini kavramaktadır. Sergide; şişelerden plastiklere, elektronik eşyalardan giysilere, mutfak gereçlerinden bisiklet ve hatta çocuk arabasına kadar onlarca atık sergilenmektedir. Her sene yenilenen temasıyla güncel çevre sorunlarını hakkında katılımcı çocukları bilgilendirmektedir. İnteraktif eğitim panosuyla da çocukların ilgisini çekmektedir.

Video için tıklayınız!

Amacı:

  • Ülkemizin geleceği çocuklarımızda bugünden denizlerin ve kıyıların korunması ve önemi konusunda farkındalık yaratmak ve kıyıların kirlenmesini önlemek,
  • Çocuklara deniz sevgisini kazandırmak, denizin yaşayan bir organizma olduğu konusunda onları uyarmak,
  • Tüm katılımcıları, nesli tükenen balık türleri, balıkçılık ve doğru avlanma hakkında bilgilendirmek,
  • Yaz Okulu kapsamında imkânları kısıtlı çocukların daha eğlenceli bir yaz dönemi geçirmelerine fırsat tanımak,
  • Gençlerin denizlere karşı duyarlı, aktif, sorumlu yurttaşlar olmasına katkı sağlamak ve bu amaçta eğitim gönüllüsü olmalarına fırsat tanımak,
  • Yazılı ve görsel basında yer alacak haberler ile bu tarz Deniz Eğitim Atölyelerine ilgi çekmek ve yaygınlaşmasına olanak sağlamak.

Hedef Grup:

Proje kapsamında; Temel Eğitim Kurumları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Yetiştirme Yurtları vb. kurumlardan, deniz izcilerinden, çeşitli kulüp ve sivil toplum örgütlerinin yaz okullarından çocuklarımızın TURMEPA bahçesinde bir günlük eğitim atölyesine katılımları sağlanmaktadır. Etkinliğin gönüllü desteği, derneğimizin gönüllüleri vasıtası ile oluşturulmaktadır.

Proje süresince her etkinlik gününde çocuklar farklı atölye çalışmaları ve birbirinden renkli istasyonlarda eğitim olanaklarına kavuşmaktadır.  Galeriyi ziyarete gelen çocuklar, denize atılan atıkları görmelerinin yanı sıra, eğitici ve eğlenceli eğitimler almaktadır. 

Oyunlar, sunumlar, aktiviteler, sanatsal faaliyetlerle zenginleştirilen atölye eğitim içeriği çocuklarımıza denizlerle bütünleşeceği keyifli bir gün yaşama olanağı sağlamaktadır. Çocuklar eğitim süresince gönüllüler gözetiminde ve kolaylaştırıcılığında bu çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Ziyaret Bilgileri:
Mayıs ayından itibaren hava koşularına bağlı olarak ekim ayına kadar yaklaşık 3000 çocuğun ziyareti ve eğitimi hedeflenmektedir.
Ziyaret eğitim programı toplamı 90 dk.’dır.
Program 5-14 yaş grubu tüm çocuklara açıktır.
Randevu alınması gereklidir. Randevu için egitim@turmepa.org.tr ya da eğitim talep formunu doldurunuz! 

MASMAVİ DENİZ EĞİTİM KAMPI

Amacı: 
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA denizlerin korunması yönünde başlattığı eğitim hareketlerinde benimsediği öncelikli adımlarında, geleceğin bilinçli bireylerini doğaya, canlılara ve denizlere duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Böylelikle tüm Türkiye’ye yayılarak en önemli çevre sorunlarından biri olan denizlerin korunması konusundaki öncülüğünü sürdürecektir. Proje kapsamında ortaöğretim düzeyinde olan öğrenciler haftanın beş günün boyunca deniz eğitim kampına katılmaktadırlar. Eğitim Kampında TURMEPA çalışanlarından oluşan eğitimci ekibin yanı sıra konularında uzman akademisyenler, dalgıçlar, spor eğitmenleri eşlik etmektedir. Her sene yenilenen temasıyla güncel çevre sorunlarını hakkında katılımcı çocukları bilgilendirmektedir.

Video için tıklayınız!

Hedef Grup:
Projemizin birincil hedef kitlesi Masmavi Deniz Eğitim Kampı’na katılacak ilgili okul öğrencileri, öğretmenleri ve aileleridir.
İkincil hedef kitlemizi ise destekleyici firmamız vasıtası ile projeden haberdar olacak ve farkındalık yaratabileceğimiz geniş kitlelerdir