Ekosistem Bilinçlendirme Pogramı

HOT BLACK SEA – Sıcak Noktaların Bütünleşik Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi

Avrupa Birliği’nin desteklediği ve hibe verdiği TÜBİTAK – Marmara Araştırma Merkezi’nin hazırladığı “HOT BLACK SEA – Sıcak Noktaların Bütünleşik Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi”nin eğitim alanındaki paydaşı TURMEPA olmuştur.

Eğitimlerin metot ve içeriklerinin hazırlanması için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yapılmıştır. Bu kapsamda ortaöğretim ve lise yaş gruplarına yönelik “Ekosistem Bilinçlendirme Programı” TURMEPA tarafından yazılmıştır. Bu eğitim setlerinin oluşturulması için de 7.500 Euro hibe desteği alınmıştır. Eğitim programının ana hedefi, gençlerimizin karasal kaynaklı kirlilik sebebiyle denizlerimizde ve kıyı bölgelerimizde ortaya çıkan tehlikelerin bilincine varmalarını sağlamaktır.

Bu önemli proje için Karadeniz’de yoğun kirlilik ile karşı karşıya kalan nehirler üzerinde 50 sıcak nokta belirlenmiştir. Projenin adı da buradan gelmektedir. Kirliliği önlemek ve yönetmek için yerel ve ulusal çapta çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu proje, bu hedefe ulaşmak için gerekli araçları oluşturarak, Karadeniz ekosistemini korumaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye’den TÜBİTAK – Marmara Araştırma Merkezi ve TURMEPA olmak üzere; Karadeniz’e kıyısı olan Romanya, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan’ın önde gelen üniversite ve kurumları proje ortaklarıdır.