Ekosistem Eğitim Programı

Ergene Havzası Havzanın Genel Özellikleri

Trakya Yarımadası’nın %61’ini oluşturmaktadır. Bu alanın %0,2’sini sazlık ve bataklık gibi sulak alanlar, %1’ini akarsu, göl, gölet gibi su yüzeyleri oluştururken, şehir ve sanayi alanları; %3, orman ve yarı doğal alanlar ise %17’sini kapsamaktadır. Havzanın %79’unu ise tarım alanları oluşturmaktadır. Kuzey’inde karasal iklim, güneyi’inde Akdeniz iklimi hakimken Denizel koşulların baskın olduğu, alanlarda, sonbahar ve kış ayları boyunca ılıman koşullar etkilidir.

Trakya Yarımadası’nın kuzeyinde Karadeniz, doğusunda İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi, güneyinde Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi, batısında ise Yunanistan ve Bulgaristan bulunmaktadır. Yüzölçümü 14.477 km2’dir. İlleri Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’dir.

Proje Hakkında

Ergene Havzası ekosistemine yönelik tehditlere karşı yürütülen mücadelede önemli aşamalardan biri de uluslararası bir proje olan bu model bağlamında ekosistemler bir bütün olarak değerlendirilmekte ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki çalışmaların, uluslararası işbirliğiyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Hayrabolu Belediyesi, TURMEPA ve Namık Kemal Üniversitesi’nin Karadeniz Havzası üzerinde ortaklaşa hazırlamış oldukları “Entegre Arazi Kullanımı Yönetimi Modellenmesi Projesi”, 2013 yılı Mayıs ayında açıklanan ve onaylanan Avrupa Birliği Hibe Projesi desteği ile hayata geçirilmiştir. 2 yıldır sürdürülen proje ile Ergene Havzası ile üzerindeki delta ve lagün gibi kıyı alanları ile bu alanlara ait sulak alanlar için bir entegre arazi kullanımı yönetim modeli oluşturulması amaçlanmıştır.

Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Ortak Operasyonel Programı altındaki II. Teklif Çağrısı kapsamında yürütülen “Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanımı Yönetimi Modellemesi” projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığınca finanse edilmekte olup Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

Ergene Halkı Farkına Varıyor, Havzasını Koruyor!

Havzaya Yönelik Tehditler
 • Habitatların yok edilmesi,
 • Bitki ve hayvan türlerinin yok edilmesi, soy tükenişleri,
 • İşgalci bitki ve hayvan türlerinin ekosistem içinde açtığı sorunlar,
 • Kirlilik.
Havzayı Kirleten Faaliyetler
 • Endüstri kuruluşlarının büyük bir kısmında arıtma tesisinin olmaması,
 • Arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmaması,
 • Atık suların arıtılmaması,
 • Foseptik çukurlarının yanlış inşaası,
 • Fosseptik atıkların, gelişi güzel yerlere boşaltılması,
 • Kimyasal gübre kullanılması,
 • Zirai ilaçların kontrolsüz kullanılması,
 • Kanalizasyonların olmaması veya yetersiz olması,
 • Küçük sanayi kuruluşlarında toplu arıtmanın mümkün olmaması,
 • Küçük yerleşim merkezlerinde arıtma işleminin yapılmaması.

Ekosistemi Korumak İçin Ben 
Ergene Havzası içinde yaşayan her birey içinde bulunduğu ekosistemin bir parçasıdır. Çok küçük davranış değişiklikleri bile ekosistemin korunmasında büyük önem taşır. Ekosisteme yönelik tehditlerin azaltılması mücadelesi ile, Ergene Havzası daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşabilir.

Yapabileceklerim!
 • Su tüketimini azaltmalıyım,
 • Elektrik tüketimini azaltmalıyım,
 • Kimyasal atıkları geri dönüşüme kazandımalıyım,
 • Güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji türlerini kullanarak enerji tasarrufu sağlamalıyım,
 • Ulaşımda bisiklet ve toplu taşıma araçlarını tercih ederek karbon salınımını azaltmalıyım,
 • Kızartma yağlarını lavaboya dökmek yerine geri dönüşüme kazandırmalıyım,
 • Nehir, dere, göl ve deniz kenarlarında atıklarımı en yakın çöp kutusuna atmalıyım.

İlgili Haberler
TURMEPA'nın Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Projenin Web Sayfası İçin Tıklayınız