Kurucu ve Onursal Başkan

Kıymetli Deniz Dostları,

Tarih ve gelişmeler göstermiştir ki, sanayileşme çabasında olan ülkeler, çevreye saygınlığı ikinci plana atmışlar, önceliklerini fabrikalar kurmaya, imalatlarını arttırmaya ve de süratle hayat standartlarını geliştirmeye vermişlerdir. Nitekim Türkiye’miz de aynı yoldan gitmiştir. Denizlerimiz kirlenmiş, balık türleri hızla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış, deniz bitkileri kaybolmuş, velhasıl deniz ve çevre bize küsmüştür.

Gelişmiş ülkelerin, çevrelerine ne kadar dikkat ettiklerini, sahip çıktıklarını, tabiatı temiz tutmayı ön plana aldıklarını 21 sene evvel görünce alarm zilleri kulaklarımızda çalmaya başladı. Bir avuç eş, dost ve deniz tutkunları ile TURMEPA’yı kurduk. Maksadımız yediden yetmişe halkımızı bu konuda bilinçlendirmek, uyarmak ve kamuoyunda bir kıvılcım çakmaktı. 

Kendimize 30 senelik bir hedef koymuştuk. Bugün üçte ikisi geçmiş durumda. Buna rağmen, hala akıntıya karşı kürek çekiyoruz ama aynı zamanda da kuvvetleniyoruz. İstediğimiz ve hedeflediğimiz noktaya ulaşabildik mi? Şu an itibariyle henüz ulaşmış değiliz ama halkımız, Hükümetimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz, Belediyelerimiz ve ekmeğini denizden çıkaranlar gitgide çevreye daha saygılı hale geliyor.

Böyle bir davayı tek başına götürmemiz mümkün değil, bunun idraki içindeyiz ama her geçen gün destekçilerimiz de artıyor. Bundan memnunuz ve imkânlarımız dâhilinde çalışmalarımızı daha da genişletiyoruz. Sizler de yüzünüzü denize dönerseniz ve bize yardımcı olursanız, sizin de bu çorbada bir tuzunuz olur. Yalnız kendiniz için değil, başkalarını da teşvik etmenizi ve bize katılmalarını tavsiye etmenizi rica ederiz.

Ancak bu şekilde gelecek nesillere temiz, övünülecek, yaşanacak bir dünya bırakabiliriz.

Rahmi M. KOÇ