Organizasyon Şemamız

M. Akşit ÖZKURAL - Genel Müdür

Semiha ÖZTÜRK - Genel Müdür Yardımcısı

Mine GÖKNAR - Genel Müdür Yardımcısı

Namık ÜNALP - Genel Müdür Yardımcısı

Yusuf BAYRAMOĞLU - Genel Müdür Yardımcısı

Ayşegül SOYARSLAN - İdari Asistan

Bahadır AYDIN Üyelik ve Şubeler Bölümü Proje Koordinatörü 

Belgin ERGÜL - Yönetmen

Burak TEKİN - Eğitim ve Eğitim Projeleri Bölümü Proje Kordinatörü

Buket Akyürek Eğitim ve Eğitim Projeleri Bölümü Projesi Asistanı

Demet Ayşe DOĞAN - Görsel İletişim Koordinatörü

Emrullah ÖZTÜRK - Mali ve Ticari İşler Koordinatörü

Gül GEYİK Eğitim ve Eğitim Projeleri Bölümü Yöneticisi

Merve ERMİŞ - Kurumsal İşler Koordinatörü

Nuriye E. DELİGÖZ - Mali İşler ve İnsan Kaynakları Koordinatörü

Serap Mutlu DURAK - Gönüllü ve Gönüllü Projeleri Bölümü Koordinatörü

Songül TURAN - Eğitim ve Eğitim Projeleri Bölümü Koordinatörü

Şebnem DEYANAT - Eğitim ve Eğitim Projeleri Bölümü Proje Koordinatörü

Şebnem KARAGÜRBÜZ - Kurumsal İletişim Koordinatörü

Şeyda HILL DAĞDEVİREN - Çevre Mühendisi

Taner BÖREKÇİ - Koruma Projeleri Koordinatörü

Zehra KARABABA - Mali ve Ticari İşler Sorumlusu