TÜRKLİM “Limanlarda İSG ve Çevre Çalıştayı” Düzenledi

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) organizasyonuyla “Limanlarda İSG ve Çevre Çalıştayı” 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Çalıştaya dernek üyesi liman işletmelerinin temsilcileri ve denizcilik sivil toplum kuruluşları katıldı. Çalıştayda, ülkemizde çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan iş güvenliği ve çevre konularının liman işletmeleri için önemine dikkat çekildi.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk, yaptığı açılış konuşmasında, ilki gerçekleştirilen “Limanlarda İSG ve Çevre Çalıştayı”na gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katılımcılara teşekkür etti. Selçuk, konuşmasında: “Bugünün dünyasında her şeyi ben bilirim ve ben yaparım mantığının ne kadar yanlış olduğunun hepimiz farkındayız. Bu kadar paylaşımın kolay olduğu bir dünyada, bir araya gelerek bildiklerimizi birleştirerek tartışmak, bu bilgileri daha ileriye götürüp ve sonrasında kendi şirketlerimizde uygulamaya koymak, zannediyorum ki hepimiz için en faydalısı olacaktır. Denizcilik sektörümüzün vazgeçilmezi olan limanlar son 20 yılda çok büyük gelişmeler kaydetmiştir, gerek donanım gerekse de tecrübe açısından. Limanlarda sadece hizmet değil, verilen hizmet kalitesinin de ön plana çıkması gereği ortaya çıkmıştır. Hizmet kalitesinin en önemli unsuru ise, limanların gelişimi iş güvenliği ve çevresel duyarlılığın artırılmasına yönelik sürdürülebilir uygulamalar oluşturulmasıdır. Çalıştayın ana konusu iş güvenliği olarak gözükse de çevreyi ihmal etmeyen bir çalıştay olmasını, çevrenin daha ön plana çıkmasını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

Selçuk daha sonra DenizTemiz Denreği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nu kürsüye davet etti. Kaptanoğlu, “Limanlar, Türk denizciliğinin en büyük gurur kaynağıdır. Limanlarımız ülke ekonomisindeki gelişmenin en büyük göstergesidir. Bir ülkenin liman sayısı ve kapasitesi, o ülkenin ulusal gücünü, rekabet kapasitesini, en önemlisi büyüklüğünü gösterir. Ülkemiz ekonomik açıdan büyüdükçe limancılığımız gelişiyor ve ekonomimiz de kuşkusuz daha büyük bir ivme kazanıyor. Ben bugün burada sizlere TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı olarak çevreci şapkamla konuşacağım. Sürdürülebilir limancılık için TURMEPA’nın size nasıl destek olabileceğini anlatmak isterim. Limanların çevresel sürdürülebilirlik konusunda iyi niyet göstermelerinin yanı sıra yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamaları da hayata geçirmeleri gerekiyor. Bu çerçevede uluslararası liman devletlerinin çoğu, limanlarda çevresel kirliliği önlemeye yönelik olarak gerek Avrupa direktifleri gerekse uluslararası konvansiyon ve düzenlemelere tabi durumda. Ancak mevcut mevzuat sistemi ve yürürlükteki uygulamalara rağmen, çevresel konuların gerektiği gibi ele alınması konusunda yetersiz kalınıyor.  İşte biz tam da burada devreye girebilir ve size çözüm ortağı olabiliriz. 6 temel programdan oluşan “yeşil liman politikası”nın özellikle üç temel bileşeninde katkımız olabilir. TURMEPA olarak 23 yıllık birikimimizle size deniz tabiatını korumak ve iyileştirmek ile liman ve kıyı sularının temizliğini sağlamak konusunda ortak projelere imza atmayı öneriyoruz.  Ayrıca derneğin en güçlü konularından biri olan eğitim alanında destek vererek paydaşların eğitiminde çevre konusunda kolaylaştırıcınız olma imkanını sunuyoruz.” dedi.

Ardından TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar da dernek çalışmalarını ve TÜRKLİM ile işbirliği modellerini anlatan sunumu yaptı.

HABERLER