TURMEPA Eğitimi Nedir?

Ülke çapında denize kıyısı olan ve su ile temas kuran şehirlerde teşkilatlanarak denizlerin korunmasını geniş halk kesimlerince benimsenmiş ulusal bir davranış biçimi haline getirmek vizyonu ile ilerliyoruz.

Hedef kitlenin (ilk ve ortaöğretim ve lise  öğrencileri/öğretmenleri, üniversite öğrencileri, kamu-özel sektör çalışanları, eğiticiler, karar alıcılar) talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; anlaşılır, etkili ve sürdürülebilir eğitim prensibine dayanan etkinlik ve projeler oluşturarak, denizlerin korunmasına yönelik bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak misyonu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

YÖNETİM VE UYGULAMA İLKELERİMİZ 

 • Geri bildirim alabilen
 • Şeffaf
 • Bütünleşik
 • Hedef odaklı
 • Birleştirici
 • İlgi çekici
 • Anlaşılır
 • Teşvik edici
 • Hatırlatıcı
 • Sürdürülebilir

EĞİTİM KONULARI

 • Su Döngüsü
 • Denizlerin önemi
 • Deniz Çöpleri
 • Deniz Eğitim Atölyesi
 • Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerimiz
 • Geri Dönüşümün önemi ve denizlere etkisi
 • İstanbul Boğazı ve biyolojik çeşitliliği
 • Çanakkale Boğazı ve çevresel sorunları
 • Ekosistem bilinçlendirme programı
 • Ergene Havzası

HEDEF GRUPLAR 

1. Yerel Düzeyde

 • Kıyı otel ve turistik tesisleri
 • Yerleşik halk
 • Yerli/yabancı turistler
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kuruluşların yerel ofisleri
 • Eğitim ve öğretim kurumları
 • Yerel kurum ve kuruluşlar ile çalışanları

2. Ulusal Düzeyde

 • Ulusal kurum ve kuruluşlar ile çalışanları
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile çalışanları
 • Eğitim ve öğretim kurumları
 • Çocuk, genç ve yetişkinler
 • Karar Alıcılar

KULLANILAN EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Bireysel ve Küçük Grup Eğitim Yöntemleri

 • Sunum
 • Anlatım
 • Tartışma
 • Canlandırma
 • Soru-cevap
 • Göstererek yaptırma/ürün tasarlama
 • Etkinlik-oyun

Grup Eğitim Yöntemleri

 • Sunum
 • İkilem
 • Beyin Fırtınası
 • Rol Yapma
 • Fısıltı Grupları
 • Vaka İncelemesi
 • Tartışma
 • Etkinlik-Oyun 

http://www.eba.gov.tr/arama/paylasim?q=turmepa