TURMEPA’DA Bayrak Devri


DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu yeni Başkanı 
ŞADAN KAPTANOĞLU oldu.
 
TURMEPA Yönetim Kurulu toplantısı, derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla 26 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Nakkaştepe’deki Koç Holding İdare Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan M. Yaramancı, bu yılın ilk 4 aylık faaliyetlerinin sunulduğu ve sonraki 8 ayın planlanan çalışmalarının ve bütçesinin görüşüldüğü kurul toplantısının sonunda, bir değişim isteğini dile getirdi. Yaramancı, 7 yıldır başkanlık yaptığı TURMEPA’nın; artık kurumsallaşmasını tamamlamış, kendi ayakları üzerinde durabilen, projeler üreten, ürettiği projeleri kamu ve özel sektör tarafından örnek alınan, hazırladığı AB projelerini ortaklarıyla kol kola yürüten, çevre ödülleri geliştiren, ilgili bakanlıklara örnek projeler hazırlayan, tüm paydaşları biraraya getiren uluslararası konferanslar düzenleyen, deniz ve su varlıkları konusunda referans alınan lider bir sivil toplam kuruluşu haline geldiğinin altını çizdi. Yaramancı, TURMEPA’nın bu mavi yolculuğunda uzun bir yol kattetiğini ancak bundan sonra daha yeni heyecanlara ve genç fikirlere ufuk açmanın zamanının geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Başlangıçtaki heyecanımı her ne kadar muhafaza etsem de, yeni heyecanlara,  yeni düşüncelere ufuk açmanın önemli bir vazife olduğuna inanıyorum. Bu makamlar almak ve edinmek için değil, aksine vermek ve sunmak içindir. Bu düşünceler içinde de artık Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan affımı istirham ediyorum; yerime de bu heyecanı taşıyacağını düşündüğüm, yetişme tarzı, bilgisi ve birikimiyle söylediğim hedefi ısrarla takip edip gerçekleştireceğine inandığım için Şadan Kaptanoğlu hanımefendiyi öneriyorum. Aynı şekilde de Şadan Kaptanoğlu’nun yönetmekte olduğu sekreterlik görevini de yine genç düşünceleri, genç heyecanları  daha  etkili hale getireceğine inandığım için Turgut Konukoğlu’ndan rica ediyorum. Bu gençlik değişimi, inanıyorum ki, ülkece mavi dönüşümü gerçekleştirecek çalışmalara hız katacaktır.”

Başta Rahmi M. Koç olmak üzere toplantıya katılan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, Yaramancı’nın bu değişim isteğini kabul etti. Toplantıda hazır bulunan Rahmi M. Koç, Eşref Cerrahoğlu, İbrahim Yazıcı, Metin Kalkavan, Aldo Kaslowski, Başaran Ulusoy, Jonathan Beard, Turgut Konukoğlu, Şükran Güzeliş, Şadan Kaptanoğlu ve Denetim Kurulu Başkanı Cengiz Kaptanoğlu ve Sözcüsü Ali Tarık Uzun başarılı çalışmaları nedeniyle Tezcan M. Yaramancı’ya teşekkür etti.
 
TURMEPA’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Ben devralmış olduğum bu bayrağı gururla, heyecanla, azimle çalışarak taşıyacağıma hepinizin önünde söz veriyorum. TURMEPA, kuruluş amacı, sağlam yapısı, etkin ve ses getiren faaliyetleriyle müstesna bir yerde bulunuyor. Denizi yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmek zorundayız. Deniz temizliğinin önemi konusunda duyarlılığı artırmak için çalışmaya ve toplumumuzu bilinçlendirmeye her zaman devam edeceğiz. “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyerek buna olan inancımızı da artırarak sürdüreceğiz. Öncelikle çok önemli iki varlığa teşekkür etmek istiyorum. Birincisi; biz Türk denizcilerini sarıp sarmalayan, bizi çok büyük bir organizasyonda aynı çatı altında buluşturan Deniz Ticaret Odamız’dır ve TURMEPA’da yeri çok büyüktür. Diğeri de değerli büyüğüm, Kurucu ve Onursal Başkanımız sevgili Rahmi M. Koç. Sizlere minnet ve şükran duyuyorum. Teşekkür hiçbir zaman bitmez. Heyecanımın bir kısmı da benden önceki başkanlardan ve diğer yönetim kurulu üyelerinden kaynaklanıyor. İzin verirseniz, resmiyetten biraz uzaklaşacağım. Sevgili Tezcan Ağabey’e çok teşekkür ediyorum. Bu sadece bir görev değişikliğidir. Bir önceki Başkanımız Eşref Amca’ya da çok teşekkür ediyorum. Sizlerin yolundan ilerlemek benim için çok büyük bir gururdur ve aynı zamanda da büyük bir sorumluluktur.”

YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu  

RAHMİ M. KOÇ Kurucu ve Onursal Başkan
ŞADAN KAPTANOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
TEZCAN M. YARAMANCI Geçmiş Dönem Başkanı
İBRAHİM YAZICI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
JONATHAN BEARD Sayman Üye 
TURGUT KONUKOĞLU Sekreter Üye
ALDO KASLOWSKİ Üye 
ALİ ÜLKER Üye
BAŞARAN ULUSOY Üye
ERDAL BAHÇIVAN Üye
EŞREF CERRAHOĞLU Üye
HAMDİ AKIN Üye
METİN KALKAVAN Üye
ŞÜKRAN GÜZELİŞ Üye
VERA BULGURLU Üye

Denetim Kurulu
AHMET BEDRİ İNCE Denetim Kurulu Başkanı
CENGİZ KAPTANOĞLU Üye
ALİ TARIK UZUN Üye

 

HABERLER