TURMEPA'da Gönüllülük

TURMEPA’da Gönüllü Kimdir ?

Hiçbir çıkar beklentisi içinde olmadan, dokunduğu ekosistem ve toplum yararına bir hedefe ulaşmak ve ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin de yaşam kalitesini artırmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, seçtiği toplumsal girişime ya da bir STK bünyesindeki etkinliklere destek olmak, sosyal girişimciliği kabullenmek, bu kapsamda seçtiği STK’nın Gönüllü Taahhütnamesi’ni imzalamak ve seçtiği alan ile ilgili gönüllü programlarını tamamlayarak aktif olarak eylemde bulunmak, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Gönüllülük tanımıdır.

Kimler TURMEPA Gönülllüsü Olabilir?

Anayasa Madde 33’de belirtildiği şekilde tüm vatandaşlarımız bir Dernekte üye olma hürriyetine sahiptir.

Bu kabulden yola çıkarak :

  • Derneğin misyon ve ilkelerini benimseyen,
  • Derneğin misyon ve ilkelerine uygun olarak belirlediği hedef ve etkinliklere ölçülebilir katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olan,
  • Deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarında TURMEPA ile düşünmeye, tartışmaya ve harekete geçmeye hazır, tüm vatandaşlarımız TURMEPA’da Gönüllü olabilir, başvuruda bulunabilir.

TURMEPA’da Hangi Gönüllü Adayları, Hangi Alanlarda, Ne Yapabilir?

Çevrimiçi Gönüllüsü: Her yaş grubundan, evde oturan, özel gereksinimi olan, çok yoğun iş temposu olan, öğrenci, emekli her birey katılımcı olabilir. Sosyal medya kanalları, kısa film ve fotoğraflar ile etkin olurlar. Merkez tarafından belirlenen zaman dilimleri içinde online ya da yüz yüze oryantasyonlar sonrasında, şahsi sosyal medya hesaplarında, “Dünyamızda Neler Oluyor?” katılımcı savunuculuğu ile Deniz Hukuku Maddesi katılımcı savunuculuğunu, ulusal ve uluslararası arenada icra eden bireylerdir. Ayrıca, yazı yazma, düzeltme ve çeviri yapma, danışma, araştırma, proje geliştirme ve yönetimi başlıklarında sınırlar ötesi işbirliği yaparlar.

Eğitim Gönüllüsü: 20-50 yaş arasında olan, gönüllü ya da profesyonel olarak eğitim geçmişi olan, TURMEPA Gönüllülük prosedürü içinde yer alan eğitimlerin öğretmen-çocuk ve yetişkinlere verilmesinde gönüllü eğitmen olarak destek veren, bunun için gerekli eğitici eğitimini aldıktan sonra ulusal arenada hedeflenen 7 ilde (İstanbul, İzmir, Samsun, Muğla, Antalya, Zonguldak ve Çanakkale) aktif olan bireylerdir.

Etkinlik Gönüllüsü: Her yaş grubundan bireylerdir. Derneğin düzenlediği önemli gün etkinliklerinde ulusal ve uluslararası arenada ve etkinliğin içeriğine paralel tüm görevlerde kolaylaştırıcı, organizatör ve katılımcı olarak yer alırlar. İletişim faaliyetleriyle ilgili konularda ve tasarımlarda destek verirler (stant kurulumları, yerel medya ile ilişkiler vb.).

Topluluk Gönüllüğü: Üniversitelerde, kamu ve özel sektörde teşkilatlanmak suretiyle oluşturulan, ulusal arenada amaç ve hedefleri belirlenmiş en az 5 kişiden oluşan gönüllü topluluklarıdır (5 kişi ve üstü sayıda da olabilir). Deniz Elçileri olarak tanımlanırlar. Topluluk Kılavuzları doğrultusunda faaliyetlerini yürütürler.

Yabancı uyruklu gönüllü adaylarımız da Çevrimiçi Gönüllülük ve Etkinlik Gönüllülüğü başlığında bizlerle birlikte olabilirler.

TURMEPA’da Gönüllüler Nasıl Bir Süreç İle Tanışırlar?

TURMEPA Kendi içinde oluşturduğu GOBADOF Modeli ile Gönüllü Programı’nı yönetir. 

TURMEPA Gönüllüleri Hangi Konu Başlıkları İçin Adım Atar?

  1. Deniz - Kıyı ve ilgili Ekosistemleri Koruma
  2. Deniz Ekosistemleri Hukuku
  3. Ulusal ve Uluslararası Kabuller - Veriler 

TURMEPA Gönüllüleri  Hangi Alanlarda Kamuoyuna Seslenir?

  1. Savunuculuk
  2. Eğitim
  3. Farkındalık

TURMEPA Gönüllü Başvuru Formu İçin: Tıklayınız!

İletişime Geçmek için: gonulluyum@turmepa.org.tr