Uluslararası Mavi Çözüm Konferansı

ULUSLARARASI MAVİ ÇÖZÜM KONFERANSI 

TURMEPA, 2012 yılında tehdit altındaki deniz ve su kaynaklarımızı Türkiye gündemine taşımak amacıyla uluslararası bir konferans serisi başlatmıştır. Sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere, kamu kurumlarından yerel yönetimlere, özel sektörden bireylere kadar toplumun tüm paydaşlarının bir araya geldiği ve var olan sorunların bilimsel bakış açısı ile incelenip, irdelendiği konferansta, denizlerin farklı bir sorununu ele almak amaçlanmaktadır.

I. Uluslararası Mavi Çözüm: "Marmara ve Karadeniz Konferansı"

İlk senesinde Marmara ve Karadeniz’i odağına alan konferans, ilk kez denizlerimiz için toplumun ilgili tüm paydaşlarını aynı çatı altında topladı. Derneğin Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan M. Yaramancı’nın açılışını yaptığı konferansa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. Yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda bilim insanının bilgi ve çözüm önerileriyle güç kattığı konferansta, IMAGE Halkla İlişkiler ve Strateji Tanıtım Onursal Başkanı Betül Mardin, katılımcıları fotoğraflar eşliğinde eski Boğaziçi’ne nostaljik bir mavi yolculuğa çıkarırken, petrol devi BP’nin eski CEO’su Tony Hayward, Marmara ve Karadeniz’de petrol kaynaklı risklerin neler olduğunu ve nasıl önlem alınması gerektiğini anlattı.

Neden Marmara ve Karadeniz?

Marmara'da 1970'lerde ekonomik değeri olan 127 balık türünden 122'si;  Karadeniz'de ise 52 olan balık çeşidinden 26'sının nesli yok olurken, elimizdekileri kurtarmak için harekete geçmenin zamanı geldi. "Denizlerimiz için çok geç olmadan…" Son 40 yılda Marmara Denizi'nde Uskumru % 95, Kefal % 91, Palamut % 90, Barbunya % 73, Lüfer % 58 oranında azalırken, avlanma boyları ile birlikte aşırı kirliliğe de dur demenin vakti geldi. "Denizlerimiz için çok geç olmadan…" Kıyı belediyelerinin atık sularının %65'i (yılda 750 milyon metreküp) biyolojik olarak arıtılmadan Marmara Denizi'ne deşarj edilirken, belediyelerin ileri biyolojik arıtma tesislerine öncelik vermelerinin vakti çoktan geldi. "Denizlerimiz için çok geç olmadan…" Sanayide kullanılan suyun % 81'i ve organize sanayi bölgelerinde bir yılda üretilen 40 milyon metreküp tehlikeli atık su doğaya bırakılırken, çevreye saygılı sanayi kuruluşların sayısının artmasının zamanı geldi. TURMEPA, özellikle bu yıl odağına aldığı Marmara ve Karadeniz ile ilgili bu konferansı, stratejik çözüm ortağı İBB, DTO ve TÜRSAB bu denizlerimize kıyısı olan tüm kamu ve sivil paydaşların katkılarıyla gerçekleştirmeyi planlamaktadır.  

Konferansın Hedefi

  • Konferansın uzun vadeli hedefi, kirlilik nedeniyle nefes almakta zorlanan denizlerimize dikkat çekerek kamuoyu yaratmaktır.
  • Konferansın öncelikli hedefi ise, Marmara ve Karadeniz'in kaderini belirleyen siyasi otoriteyi, ilgili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, kısacası denizlerimizle uzaktan yakından ilgili tüm paydaşları buluşturmaktır.
  • Bu amaçla geliştirilen ve konferans ile birlikte hayata geçecek olan  www.mavicozumplatformu.com adlı web sitesi vasıtasıyla tüm paydaşlar, bir sonraki geleneksel hale gelecek konferansı "online" olarak şekillendirebilecektir. Konferans sonrasında tüm paydaşlar, bir platform olarak hizmet verecek web sitesinin üzerinden birbiriyle haberleşebilecek, yenilikleri paylaşabilecek ve birbirlerini izleyebilecektir. Bu platform sayesinde konferansta kararı alınacak olan "Ortak Eylem Plan"ının uygulama süreci takip edilebilecektir.
  • Bu konferansta yoğun kirlilik nedeniyle nefessiz kalan iki denizimize hayat veren ve başarıyla uygulayan proje sahibi kurum ve kuruluşlar, "Mavi Yunus" plaketi ile ödüllendirilecektir. "Mavi Yunus" plaketini almaya hak kazananları belirlemek için bir kurul oluşturulacaktır.
  • Konferansın asıl ulaşmak istediği hedef kitlesi ise kuşkusuz genç nesildir. Geleceğimizi şekillendirecek olan ortaöğretim ile üniversite öğrencilerinin konuyla ilgili örnek projelerinin tanıtımına, bu konferansta yer verilecektir.
  • Konu, başlık ve oturum temaları, her yıl gündeme göre belirlenecektir. Bir gün olarak planlanan ilk konferans, sonraki yıllarda 2 günlük çalıştay ile sergi ve etkinlikleri de içeren bir "Deniz-Festivali"ne dönüştürülecektir. 

Basın Bülteni

TURMEPA Deniz Temizliği İçin Düğmeye Bastı!

Konferans Kitabı

II. Uluslararası Mavi Çözüm: "Sanayide Atık Yönetimi ve Mavi Dönüşüm Konferansı"

Mavi Çözüm Platformu’nun ikinci senesinde ise sanayide atık yönetimi ele alındı ve konferans, AB Bakanlığı’nın desteğiyle ve AB temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Böylelikle iş dünyasında sürdürülebilirlik alanında önemli işler yapan tüm tarafların; karar vericilerin, endüstri ve sektör temsilcilerinin, yatırımcıların, uygulayıcıların, devlet kuruluşlarının bir araya getirilerek, atık yönetimi konusunda tüm yeniliklerin, uygulamaların, projelerin kamuoyu ile paylaşılması sağlandı.

Konferans, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Sayın Javier Menendez Bonilla, Koç Holding CEO’su Sayın Turgay Durak, Borusan Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO Sayın Agah Uğur, Yıldız Holding Grup Başkanı Sayın Zeki Ziya Sözen, Mitsui and Co Europe Türkiye Temsilcisi Sayın Yuichi Aoki ve Viatrans Meydanbey İcra Kurulu Üyesi Kemal Şener’in katılımıyla gerçekleşti.

Neden Sanayide Atık Yönetimi?

Dünyada yılda 2 milyon ton kanalizasyon, endüstriyel ve tarımsal atık, su kaynaklarına deşarj ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde atık suların tahmini olarak %90'ı arıtılmadan nehirlere, göllere ve okyanuslara boşaltılıyor.  Türkiye'de ise sanayide kullanılan suyun yüzde 81'i organize sanayi bölgelerinde bir yılda üretilen 30 milyon metreküp tehlikeli atık su arıtılmadan doğaya bırakılıyor. Deniz kirliliği, %80 oranında karadan ve insan eliyle gerçekleştiriliyor. Evden, ofisten, hastaneden, fabrikadan kanalizasyona giden her şey denize akıyor. Aynı şekilde tarlada, bahçede, sokaktaki her şey de sonunda denize ulaşıyor. Sanayi ve turistik tesisler ile belediyelerin yaklaşık yüzde 80'i, atıklarını yeterli seviyede biyolojik olarak arıtmıyor. Su kaynaklarımızı, arıtılmadan doğaya bıraktığımız atıklarla yine bizler kirletiyoruz.

Ancak Türkiye'de mavi dönüşüm yolunda ilerleyen büyük sanayi kuruluşlarımız, çalışmaları ile uluslararası alanlarda ödüller almaya başladı. Bu gelişmeler, sanayide mavi devrimin hızla büyümesine katkı sağlıyor. Bu konferans ile amacımız, sanayide iyi örnekleri dile getirme, kamuoyu ile işbirliği sağlayarak bu dönüşüme katkıda bulunmaktır. TURMEPA, özellikle bu yıl odağına aldığı Sanayide Atık Yönetimi ve Mavi Dönüşüm ile ilgili bu konferansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı; Avrupa Birliği Bakanlığı'nın desteğiyle; Marmara Belediyeler Birliği'nin işbirliğiyle düzenlemeyi hedeflemektedir.

Konferansın Hedefi

  • Konferans bu yıl iş dünyasında sürdürülebilirlik alanında önemli işler yapan tüm tarafları; karar vericileri, endüstri ve sektör temsilcilerini, yatırımcıları, uygulayıcıları, devlet kuruluşlarını bir araya getirmeyi, atık yönetimi konusunda tüm yenilikleri, uygulamaları, projeleri kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemektedir.
  • Konferansın uzun vadeli hedefi, sanayinin sebep olduğu kirlilik nedeniyle nefes almakta zorlanan denizlerimizin sorunlarına dikkat çekerek kamuoyu yaratmak ve çözüm yollarını sunmaktır.
  • Konferansın öncelikli hedefi ise, sanayide atık yönetimini gerçekleştiren örnek uygulamaları siyasi otoriteyi, ilgili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, kısacası denizlerimizle uzaktan yakından ilgili tüm paydaşları buluşturmak yaygınlaştırmaktır.
  • Konferansın asıl ulaşmak istediği hedef kitlesi ise başta sanayi kuruluşları olmak üzere KOBİ'ler, üniversiteler, kamu kuruluşları ve konuyla ilgili tüm paydaşlar ile özellikle genç nesillerdir.

Basın Bülteni

 

Konferans Kitabı