Üye Olunan Gönüllü Kuruluşlar

Ulusal Gönüllülük Komitesi

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organıdır. 2013 Yılı Mayıs ayında kurulmuştur.

Gönüllülüğün tanınması gibi ortak bir amaç doğrultusunda gönüllülük alanındaki aktörleri bir araya getirerek, işbirliğini desteklemeyi ilke edinmiş bir bir organdır.

Komitenin daimi sekreteri Birleşmiş Milletler Gönüllüleri’dir. (UNV) Her yıl komite üyeleri arasındaki STK yöneticileri tarafından Genel Sekreterlik belirlenir ve daimi hedef ile amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülür.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA olarak, Gönüllülüğün ülkemiz nezdinde tanınmasını, güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, ülkemiz STK’ları arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek, uluslararası arenada ülke vatandaşlarımızın sorumluluk kabullerinin tanınırlığını arttırmak ve her bir STK’nın aktif Gönüllü kazanımını güçlendirmek temel gayesi ile 30 Eylül itibari ile Komite üyeleri ile tanıştık, çalışmalarımız hakkında kendilerini bilgilendirdik ve UGK’ya üye olduk.

http://ulusalgonullulukkomitesi.org/