TURMEPA EĞİTİM NEDİR?

Ülke çapında denize kıyısı olan ve su ile temas halindeki tüm şehirlerde teşkilatlanarak denizlerin korunmasını geniş halk kesimlerince benimsenmiş ulusal bir davranış biçimi haline getirme vizyonu ile yola çıkan TURMEPA; israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülmesini kapsayan sıfır atık anlayışıyla, hedef kitlenin (ilk ve ortaöğretim ve lise  öğrencileri / öğretmenleri, üniversite öğrencileri, kamu-özel sektör çalışanları, eğiticiler, karar alıcılar) talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; anlaşılır, etkili ve sürdürülebilir eğitim prensibine dayanan etkinlik ve projeler oluşturarak, denizlerin korunmasına yönelik bilinç ve farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.

Eğitim Konuları:

- Denizler Olmasaydı
- Su Döngüsü
- Deniz Eğitim Atölyesi
- Küresel İklim Değişikliği ve Denizlere Etkisi
- Deniz Çöpleri
- Geri Dönüşümün Önemi
- Fark ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız
- Sınırsız Mavi

Hedef Grubu: Kıyı otel ve turistik tesisleri, yerleşik halk, yerli/yabancı turistler, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kuruluşların yerel ofisleri, eğitim ve öğretim kurumları, yerel kurum ve kuruluşlar ile çalışanları.

Nasıl Eğitim Alabilirim? Eğitim formunu doldurunuz.