ÖZEL SPONSORLUK FORMU

Kurum ise

Kişi ise

(Yabancı Uyruklular için Pasaport veya İkametgah Tezkere No.)

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim / ederiz.DenizTemiz Derneği tüzüğünü okudum / okuduk.Özel Sponsor Üyeliği ve 40.000 TL olan yıllık bağış + aidat ödemesini kabul ediyorum / ediyoruz. (Dernek tüzüğü, wwww.turmepa.org.tr sitesinde bulunmaktadır.)


2019 yılı üyelik bağış + aidatını, Yapı Kredi Bankası İstanbul Nakkaştepe Şubesi Şb.Kodu:930 nezdindeki 971278 numaraları (IBAN TR53 0006 7010 0000 0000 9712 78) DenizTemiz Derneği TL hesabına isim belirterek yatırıyorum / yatırıyoruz.

Özel Sponsorluk bağış ve aidat bedeline,5 kişiye kadar bireysel üyelik dahildir.Önerilecek isim ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Bu imkanın kullanılması halinde listede yer alan isimler için gönderilecek Bireysel Üyelik Formunun doldurularak tarafımıza iletilmesi istenecektir.

Ad - Soyad
1
2
3
4
5
Telefon
E-mail