24 yıllık mücadelemize verdiğiniz bir nefes kadar değerli desteğiniz için denizler adına teşekkür ederiz

Biz Kimiz?

TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 tarihinde Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ve bir avuç deniz sevdalısıyla birlikte başlatılmış bir sivil toplum hareketidir.

Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı TURMEPA, 24 yıl içinde Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. 1995 yılında yayınladığı “Denizleri Koruma Deklarasyonu” ile IMO, UNEP, The Club of Rome, ICS ve IUCN gibi organizasyonların uluslararası platformlarda desteklerini alan TURMEPA, 19 Haziran 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etmiştir.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Türkiye’nin denizlerini ve suyollarını koruma konusunda önemli bir rol üstlenen TURMEPA, ülkemizin bu alanda faaliyet gösteren lider sivil toplum kuruluşudur. Ülkemiz, deniz ve kıyılarının gerek doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, gerekse biyolojik çeşitliliği ile hem sualtı hem de su üstü canlı ve cansız varlıkları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, kurulduğu günden bu yana deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

1
Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek,
2
Kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve halk katılımını sağlamak,
3
Gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmak.

Turmepa Atık Toplama Tekneleri

Denizlerimiz mavi kalsın diye örnek olmaya devam ediyoruz

Atık Alım Telefonu:
0 850 460 67 67

Mavi Eğitim

Yaşam kaynağımız denizlerimizin önemini anlatmak hedefiyle deniz kirliliği hakkında farkındalık yaratmak, denizlerin korunması amacıyla bilinç oluşturmak, denizlerimizin karşı karşıya kaldığı tehditleri gözler önüne sermek ve kirliliğe çözüm önerileri sunmak üzere hareket etmektedir. Özellikle denize kıyısı olan bölgelerimizde farkındalığı yükseltmek ve denizlerin korunmasını geniş halk kesimlerince benimsenmiş ulusal bir davranış biçimi haline getirmek hedefine doğru aynı kararlılıkla ilerlemekteyiz.

Eğitim programlarımızın temelini, gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla oluşturulan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden “Sudaki Yaşam” ilkesini kapsayan 14. madde ile bireysel sorumlulukların önemini kapsayan 12. madde oluşturmaktadır.

Eğitim Projeleri ve Yayınları

ÇEVRE DOSTU TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Yaşam kaynağımız denizlerimizin önemini anlatmak hedefiyle deniz kirliliği hakkında farkındalık yaratmak, denizlerin korunması amacıyla bilinç oluşturmak, denizlerimizin karşı karşıya kaldığı tehditleri gözler önüne sermek ve kirliliğe çözüm önerileri sunmak üzere hareket etmektedir. Özellikle denize kıyısı olan bölgelerimizde farkındalığı yükseltmek ve denizlerin korunmasını geniş halk kesimlerince benimsenmiş ulusal bir davranış biçimi haline getirmek hedefine doğru aynı kararlılıkla ilerlemekteyiz.

Eğitim programlarımızın temelini, gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla oluşturulan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden “Sudaki Yaşam” ilkesini kapsayan 14. madde ile bireysel sorumlulukların önemini kapsayan 12. madde oluşturmaktadır.